Εργοστάσιο

Ο “ΛΑΔΟΜΥΛΟΣ” στηρίζεται απο έναν σύγχρονο πιστοποιημένο χώρο εμφιάλωσης ελαιολάδου και προϊόντων αυτού. Τιμάμε το προϊόν και τον τόπο μας (Σιάννα, Ρόδου), συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση.