Όροι χρήσης και λειτουργίας του ιστότοπου

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

1.1. Καλώς ορίσατε στον δικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού καταστήματος www.ladomilos.gr (στο παρόν «Ε-shop»). Το παρόν e-shop, ανήκει στην εταιρία ΔΙΜΕΛΛΗΣ FOOD ΑΒΕΕ /8oΧΛΜ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΤΣΑΪΡΙ 85100-ΡΟΔΟΣ, με ΑΦΜ 999675507 ΔΟY ΡΟΔΟΥ, email: dimelis@otenet.gr, τηλεφωνα επικοινωνίας:  +30 22410-62119  και κινητο τηλέφωνο: +30 6972214023 και είναι συνέχεια του φυσικού καταστήματος της εταιρίας με τον διακριτικό τίτλο ΔΙΜΕΛΛΗΣ FOOD ΑΒΕΕ  ιδιοκτησίας του Διμέλλη Απόστολου,  που ιδρύθηκε το 1992 με έδρα την Ρόδο (οδός 8oΧΛΜ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΤΣΑΪΡΙ 85100) με αριθμό ΓΕΜΗ 072484320000 (στο εξής Εταιρεία).  Η Εταιρεία μας πωλεί πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και μαγειρικής, όπως επίσης και προϊόντα ελαιολάδου από απόσταση μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος www.ladomilos.gr,  σεβόμενη τις διατάξεις του N. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως και σήμερα καθώς και την  λοιπή κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

1.2. Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος από οποιονδήποτε εγγεγραμμένο ή μη εγγεγραμμένο χρήστη (επισκέπτη) είναι προαιρετική και εξαρτάται από  την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και λειτουργίας του παρόντος e-shop. Κάθε χρήστης/επισκέπτης του e-shop μας πριν εισέλθει και περιηγηθεί στον παρόντα ιστότοπο (ενδεικτικά: εγγραφή χρήστη, ηλεκτρονική παραγγελία, περιήγηση “browsing”, αναζήτηση προϊόντων κλπ), δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως και συνολικά τους όρους χρήσης και λειτουργίας του παρόντος e-shop (στο εξής «όροι»), καθώς και την πολιτική απορρήτου και cookies αλλά κάθε άλλο όρο και πολιτική που πληροί τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νόμου, όπως και όλους τους λοιπούς όρους που αφορούν τη διαδικασία παραγγελίας και παράδοσης αγαθών, ενδεικτικά αναφέρονται οι τρόποι πληρωμής, επιστροφής και αποστολής προϊόντων.

1.3. Η αποδοχή των όρων γίνεται αυτομάτως απο τη στιγμή που οι όροι αυτοί έχουν ενσωματωθεί εντός του e-shop σε περίοπτη θέση και υποδεικνύεται από εμάς η πρόσβαση και η ανάγνωση αυτών αλλά και διευκολύνεται με διάφορα μέσα. Οι όροι του παρόντος e-shop, οι οποίοι τυγχάνουν προδιατυπωμένοι (γενικοί όροι των συναλλαγών), δεσμεύουν άμεσα τον καταναλωτή, καθ’ όσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, δηλαδή, αποδείχθηκε η ύπαρξή τους από το e-shop μας και παρασχέθηκε η δυνατότητα στον καταναλωτή να τους διαβάσει, να τους κατανοήσει και να τους μελετήσει και να λάβει ουσιαστική γνώση του περιεχομένου τους (αρθρ. 2, παρ. 1 ν.2251/1994).

1.4. Η εγγραφή του χρήστη στο e-shop αποτελεί αυτόματη, ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης και λειτουργίας του καταστήματός μας, η, δε, συναλλαγή με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.ladomilos.gr συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συναλλαγών στο σύνολο τους. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε με προσοχή τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις συναλλαγών που ακολουθούν, καθώς και τους όλους τους λοιπούς ως άνω όρους που βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας, προτού προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια, είτε αγορά, είτε πρόσβαση, είτε συναλλαγή ή και οποιαδήποτε άλλη χρήση του παρόντος ιστοτόπου και όπως συμμορφώνεστε με αυτούς στο σύνολο τους.

1.5. Η Εταιρεία μας, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί μονομερώς και ελεύθερα τους ισχύοντες όρους χρήσης και λειτουργίας του παρόντος e-shop, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές μέσα από τη δημοσίευση των νεών όρων στην ιστοσελίδα www.ladomilos.gr. Σας ενημερώνουμε με το παρόν ότι με μόνη την ανάρτηση στον παρόντα ιστοχώρο, θα τίθεται σε ισχύ οποιοσδήποτε νέος όρος, ή τροποποίηση των παλιών ή κατάργηση των ήδη υπάρχοντων όρων, με την επιφύλαξη των ήδη διεκπεραιωμένων ή υπο διεκπεραιώση, από την Εταιρεία μας, παραγγελιών.

1.6. Οι επισκέπτες/χρήστες έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν ανα τακτά χρονικά διαστήματα, επισκεπτόμενοι το παρόν e-shop, αν έχουν υπεισέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής διαφωνίας σας, με το περιεχόμενο των όρων χρήσης του παρόντος ιστοτόπου, σας καλούμε να απόσχετε από οποιαδήποτε ενέργεια, πρόσβαση, συναλλαγή και εν γένει χρήση του παρόντος ιστοτόπου.

1.7. Οι συμβαλλόμενοι με το e-shop μας, προκειμένου να συναφθεί έγκυρη σύμβαση πώλησης με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, απαιτείται να έχουν 100% δικαιοπρακτική ικανότητα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι εν δυνάμει καταναλωτές των προϊόντων μας συμβάλλονται με εμάς, εφόσον έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και δεν βρίσκονται σε στερητική δικαστική συμπαράσταση. Σε αντίθετη περίπτωση, η συναλλαγή θεωρείται άκυρη, ως μη γενόμενη. Εφόσον η συναλλαγή ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, οι παροχές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί (αποστολή προΪόντων-πληρωμή) αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού.

1.8. Η έκθεση/παρουσίαση των προϊόντων στο e-shop μας έχει το χαρακτήρα πρόσκλησης προς τους χρήστες για την υποβολή πρότασης κατάρτισης σύμβασης. Με κανένα τρόπο η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί δέσμευση της επιχείρησης για τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια των προϊόντων και υπηρεσιών που προβάλλονται (127επ ΑΚ). Τα προϊόντα μας αποστέλλονται σε Ελλάδα και εντός ΕΕ προς το παρόν.

1.9. Οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν το παρόν e-shop αποδεχόμενοι τους όρους που το διέπουν, υποχρεούνται, κατά τη σύναψη οιασδήποτε μορφής σύμβασης να δίνουν σε εμάς ακριβή, πλήρη και αληθή στοιχεία για την πραγματοποίηση της συναλλαγής με το κατάστημα μας. Η συναλλαγή σας με την εταιρεία μας, θεωρείται ότι έχει λάβει χώρα αποκλειστικά και μόνο τη στιγμή που θα λάβετε σχετικό e-mail «επιβεβαίωσης παραγγελίας» από εμάς και ολοκληρώνεται κατόπιν της ολοσχερούς εξόφλησης του ποσού της παραγγελίας και της ακόλουθης παραδόσεως των προϊόντων στον καταναλωτή. Οι συμβαλλόμενοι με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχουν υποχρεωτικά έγκυρο προσωπικό e-mail κατά την παραγγελία προϊόντων.

1.10. Η Εταιρεία σε περίπτωση παραβίασης των όρων του παρόντος, μπορεί να απαγορεύσει στον κάθε χρήστη-καταναλωτή την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο www.ladomilos.gr και σε όλες του τις υπηρεσίες μπορεί να διαγράψει τον λογαριασμό του, το ιστορικό των παρεγγελιών του και όλα τα λοιπά στοιχεία, χωρίς καμία απολύτως προειδοποίηση. Η μη άσκηση από την Εταιρία των απορρεουσών εκ του νόμου δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται την παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

1.11. Εάν υπάρχει κάποιο μέρος της ιστοσελίδας μας ή των όρων αυτών, που εσείς, σαν επισκέπτης, δεν καταλαβαίνετε, ή αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα προϊόντα μας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο email dimelis@otenet.gr

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

2.1. Ο χρήστης μπορεί να αγοράσει τα προϊόντα που προβάλλονται στην ιστοσελίδα μας, είτε ως επισκέπτης, είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης. Στην δεύτερη περίπτωση ο χρήστης δημιουργεί λογαριασμό, δίνοντας τα προσωπικά του στοιχεία, email και κωδικό χρήστη με τα οποία δύναται να εισέλθει στον λογαριασμό του ανα πάση στιγμή, να δει το καλάθι αγορών του, να ολοκληρώσει μια παραγγελία, να δει τις παλιές του παραγγελίες και να τροποποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία.

2.2. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να δίνει πάντοτε πλήρη, ακριβή και επικαιροποιημένα στοιχεία. Περισσότερες λεπτομέρειες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας θα βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαγράψει ολοσχερώς τον λογαριασμό του. Στην περίπτωση αυτή όλα τα δεδομένα που υπάρχουν σε αυτόν θα διαγραφούν αυτομάτως.

2.3. Οι χρήστες-καταναλωτές υποχρεούνται να μην χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική αλληλογραφία του ιστοχώρου αυτού, τα έντυπα παραγγελίας προϊόντων και φόρμες εγγραφής χρηστών, ή οποιονδήποτε άλλο μέσο του παρόντος δικτυακού τόπου ή λογαριασμούς του e-shop www.ladomilos.gr στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), όπως facebook κλπ για την ανάρτηση, δημοσιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων και λοιπού περιεχομένου, που ενδέχεται να είναι παράνομο, δυσφημιστικό ή/και ψευδές, απειλητικό, απατηλό, εκβιαστικό, υβριστικό, πορνογραφικό και ρατσιστικό.

2.4. Ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να σέβεται τους παρόντες όρους στο σύνολο τους αλλά και όλους τους όρους, πολιτικές και προϋόθέσεις του e-shop μας είτε είναι εγγεγραμμένο χρήστης έχοντας προσωπικό λογαριασμό, είτε επισκέπτεται το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και πραγματοποιεί συναλλαγές ως επισκέπτης.

3. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ/ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

3.1. Η Εταιρεία μας δηλώνει ότι δεν ευθύνεται ούτε η ίδια ούτε και οι υπεύθυνοι ή οι υπάλληλοι αυτής, για οποιαδήποτε ζημία του άλλου συμβαλλόμενοι ή τρίτου προκληθεί από παράνομη ενέργεια του ετέρου συμβαλλόμενου της, εφόσον πληρούνται οι δικές της υποχρεώσεις.

3.2.  Η Εταιρεία δεν ελέγχει, την εγκυρότητα, αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών, προσωπικών και μη πληροφοριών στον ιστόχώρο του e-shop μας από τους χρήστες-καταναλωτές. Η Εταιρία δεν τροποποιεί, ούτε διορθώνει ούτε παρεμβαίνει σε δεδομένα και πληροφορίες που ο χρήστης παρέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην Εταιρεία, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση – συγκατάθεση του χρήστη. Στη σύμβαση πώλησης με την Εταιρεία μας, η χρήση από τον χρήστη της πληρωμής της παραγγελίας που γίνεται μέσω της χρήσης πιστωτικής κάρτας και την παροχή από αυτόν στοιχείων του νομίμου δικαιούχου της πιστωτικής κάρτας, δεσμεύει τον πραγματικό κάτοχο της πιστωτικής κάρτας, ανεξαρτήτως του ποιος έχει χρησιμοποιήσει την κάρτα αυτή ή αν ο πραγματικός δικαιούχος το γνώριζε ή όχι. Επομένως, τεκμαίρεται σαφώς η συγκατάθεση του νομίμου δικαιούχου, και νόμιμα προβαίνουμε σε χρέωση της πιστωτικής του κάρτας. Η παράνομη ή η χρήση της πιστωτικής κάρτας χωρίς τη συναίνεση του νομίμου δικαιούχου αυτής, δεν απαλλάσσει τον πραγματικό δικαιούχο της συναλλαγής, από τις υποχρεώσεις που γεννά η σύμβαση αυτή, ούτε από τυχόν αξιώσεις της Εταιρείας μας για αποζημίωση από την αντισυναλλακτική και παράνομη ενέργεια του χρήστη της πιστωτικής κάρτας.

3.3. Η είσοδος στο e-shop μας, με τη συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη και τη πληκτρολόγηση των προσωπικών κωδικών του, που κάποιο μέλος όρισε κατά την εγγραφή του, συνιστά απόδειξη για την ταυτότητα του εισερχομένου προσώπου, υπό την έννοια ότι η χρήση των κωδικών θεωρείται ότι έγινε από το άτομο στο οποίο πραγματικά αντιστοιχούν οι κωδικοί αυτοί. Τα εγγεγραμμένα μέλη του e-shop μας είναι αυτά που φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια και το απόρρητο των κωδικών τους και την οποιαδήποτε ζημία προκαλέσει στην Εταιρεία, σε αυτούς και οποιονδήποτε τρίτο, η τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους από τρίτους ή η αποκάλυψη τους σε τρίτους.

3.4. Για όλους τους παραπάνω λόγους οι χρήστες μας οφείλουν να τηρούν απόρρητους και να μην δημοσιοποιούν σε τρίτους τους προσωπικούς τους κωδικούς για την πρόσβαση στο e-shop μας και να πραγματοποιούν logout από τον λογαριασμό τους, μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών ή επισκέψεων τους, κυρίως όταν έχουν εισέλθει από υπολογιστή τρίτου ατόμου ή ο προσωπικός υπολογιστής τους είναι προσβάσιμος σε τρίτα άτομα. Παρακαλούμε τα μέλη μας, να μας κρατούν ενήμερους σε κάθε περίπτωση απώλειας, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, υποκλοπής ή/και παράνομης χρήσης των κωδικών τους από μη εξουσιοδοτημένο από αυτούς τρίτο άτομο, ώστε προβούμε στην ανάκτηση/αλλαγή των κωδικών τους και στην προστασία αυτών και των προσωπικών δεδομένων τους.

3.5. Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται σε αποζημίωση του χρήστη, εφόσον αυτός παραβιάζει τους όρους χρήσης και λειτουργίας του παρόντος e-shop, προβαίνει σε αναληθή, ανακριβή και ελλιπή παροχή των αιτούμενων και μη πληροφοριών και δεδομένων του, αναπτύσσει παράνομη δραστηριότητα εντός του παρόντος ιστοχώρο, καταπατά τους κανόνες ορθής χρήσης των χρηστών, και δεν εκπληρώνει τις νόμιμες ή/και συμβατικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. Ο χρήστης ρητώς αποδέχεται και αναγνωρίζει την απαλλαγή, της Εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω και αποδέχεται ότι φέρει καθ ολοκληρίαν την ευθύνη των πράξεων του και τις παρεπόμενες υποχρεώσεις προς αποζημίωση των ζημιωθέντων.

3.6.  Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων ούτε και για ενδεχόμενη προσωρινή ή επ αόριστον αδυναμία παροχής υπηρεσιών της και για καθυστερήσεις στην επιβεβαίωση-αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται ενδεικτικά σε λόγους ανωτέρας βίας, λόγω καιρικών φαινομένων, ή πυρκαγιάς, ή λόγω απεργιών προμηθευτών, δυσλειτουργιών των συνεργαζομένων εταιρειών ταχυμεταφορών, δυσλειτουργιών του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα), παράνομης συμπεριφοράς τρίτων και για λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Εταιρείας. Η Εταιρεία μας υποχρεούται να παραδώσει στους πελάτης της, τα παραγγελθέντα προϊόντα χωρίς πραγματικά ελαττώματα.

3.7. Η Εταιρεία μας, δεν, φέρει καμία ευθύνη για ζημίες στις συσκευές (hardware), στα προγράμματα (software) του χρήστη των υπηρεσιών μας και τα δεδομένα του χρήστη καθώς και για οποιουδήποτε άλλου είδους ζημία του χρήστη ή τρίτου, από τους κινδύνους που περιγράφονται ανωτέρω, εφόσον εκπληρώνει όλες τις νόμιμες της υποχρεώσεις και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας και αποτροπής βλαβών. Η Εταιρεία μας ελέγχει επισταμένως τις πληροφορίες που παρέχει στους καταναλωτές της κατά τις επιταγές του νόμου. Σε περίπτωση που οι επισκέπτες μας αντιληφθούν οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία (π.χ. ασυνήθιστα υψηλή ή χαμηλή τιμή κάποιου προϊόντος), τους συμβουλεύουμε, προτού προβούν σε παραγγελία, να επικοινωνούν με εμάς στο τηλ  +30 22410 62119 ή στο email: dimelis@otenet.gr για την άμεση διόρθωση του σφάλματος, την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την τιμή και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και την αποτελεσματικότερη παροχή των υπηρεσιών μας στο καταναλωτικό κοινό. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει παραγγελία, ακόμα και αν είναι επιβεβαιωμένη, εφόσον τα χαρακτηριστικά (ιδιότητες, τιμή) των προϊόντων που περιλαμβάνει η παραγγελία, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τους τιμοκαταλόγους της Εταιρείας μας, πρόκειται δηλαδή για περίπτωση εσφαλμένης καταχώρισης.

3.8. Απαγορεύεται ρητά στους καταναλωτές αλλά και απλούς χρήστες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος να παρεμβαίνουν στο περιεχόμενο, στη λειτουργία, στη μορφή, στις υπηρεσίες, στις βάσεις δεδομένων και σε κάθε στοιχείο που αποτελεί το παρόν e-shop, με τη χρήση οποιουδήποτε κακόβουλου ή μη λογισμικού, ηλεκτρονικό ή μη μέσο, αποστολή μολυσμένων αρχείων ικανών να μολύνουν, να καταστρέψουν, να βλάψουν, να αναστείλουν και γενικά να παρεμποδίσουν την ομαλή λειτουργία του παρόντος e-shop και την χρήση ή πρόσβαση από τους επισκέπτες τους ιστοτόπου αυτού. Απαγορεύεται στους χρήστες να παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρίας μας. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει όχι μόνο την ανόρθωση της κάθε ζημιάς αλλά και αποζημίωση για όλες τις παράνομες ενέργειες, όπως οι ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες καθώς και την ποινική δίωξη του πραγματικού υπευθύνου.

3.9. Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για ζημία του χρήστη ή του συναλλασσόμενου ή και κάθε τρίτου που μπορεί να προκαλέσει η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων-εμπορευμάτων από τις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών (courier, κλπ), σε τρίτο πρόσωπο διαφορετικό από το πραγματικό, εφόσον το πρόσωπο αυτό κατοικεί ή εργάζεται ή διαμένει στο σπίτι ή τον χώρο του χρήστη ή οποιονδήποτε άλλο χώρο υποδεικνύει ο  χρήστης ως τόπο παράδοσης των προϊόντων που έχει παραγγείλει και τη σχετική ευθύνη αποδέχεται να την φέρει αποκλειστικά ο χρήστης.

Μετάθεση του κινδύνου: Στις συμβάσεις στις οποίες αποστέλλουμε τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν στον καταναλωτή, ο κίνδυνος απώλειας ή φθοράς των προϊόντων μετατίθεται σε αυτόν, όταν η εταιρία έχει ήδη παραδώσει στον ταχυμεταφορέα την παραγγελία του χρήστη, και ο ταχυμεταφορέας έχει εξουσιοδοτηθεί από τον καταναλωτή να μεταφέρει τα προϊόντα με την πάσα επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή-χρήστη απέναντι στον ταχυμεταφορέα.

3.10. Για κάθε διαφορά που ανακύπτει από συναλλαγές του e-shop www.ladomilos.gr, με καταναλωτές, εφαρμοστέο δίκαιο, είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους συμπεριλαμβανομένων των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Για την επίλυση διαφορών από συμβάσεις παροχής προς τους καταναλωτές προϊόντων της Εταιρείας μας αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια της Ρόδου.

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

4.1. Πνευματική ιδιοκτησία που περιλαμβάνεται στο e-shop www.ladomilos.gr, με οποιαδήποτε μορφές ιδίως φωτογραφίας, κειμένου, λογοτύπου, εικόνων, σχεδίων, γραφικών παραστάσεων και λογισμικών καθώς και βάσεων δεδομένων, διαφημιστικών σποτ και σλόγκαν, τα οποία εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πλαίσιο του νόμου 2121/1993 αποτελούν αποκλειστική Πνευματική Ιδιοκτησία της Εταιρείας, με την επιφύλαξη όλων των Πνευματικών Δικαιωμάτων τρίτων φορέων αντίστοιχων δικαιωμάτων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις και τη νομοθεσία του Ελληνικού Δικαίου. Η Εταιρεία μας www.ladomilos.gr διατηρεί στο σύνολο της την Πνευματική Ιδιοκτησία του παρόντος e-shop, καθώς και όλων των επιμέρους ιστοσελίδων του από τις οποίες αυτό απαρτίζεται, τα οποία προστατεύονται κατά απόλυτο τρόπο αλλά και αυτοτελώς ως πρωτότυπα έργα εικαστικού σχεδιασμού και τεχνών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου καθώς και ως συλλογές έργων (νόμος 2121/1993).

Οι ιστοσελίδες του παρόντος e-shop προστατεύονται και ως βάσεις δεδομένων, εφόσον φέρουν όλα τα χαρακτηριστικά βάσης δεδομένων.

4.2. Δεν θα πρέπει, σε καμία περίπτωση, η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου του e-shop μας να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Μπορείτε να αποθηκεύετε, εκτυπώνετε και εμφανίζετε το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση. Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση, διαχείριση, διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου παρέχεται σε εσάς ή εμφανίζεται στο παρόν e-shop, ούτε μπορείτε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο αυτό σχετικά με οποιαδήποτε επιχειρηματική ή εμπορική δραστηριότητα εκτός αν έχετε λάβει έγγραφη άδεια από την Εταιρεία.

4.3. Τα διακριτικά γνωρίσματα (από τη χρηση τους ή την καθιέρωσή τους στην αγορά) καθώς και όλο το περιεχόμενο του e-shop www.ladomilos.gr, προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί αθεμίτου ανταγωνισμού. Το όνομα χώρου (domain name) www.ladomilos.gr έχει καταχωρηθεί νόμιμα στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και χορηγηθεί στην Εταιρεία μας, η οποία και έχει μεταξύ άλλων το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία μας απαγορεύει σε οποιονδήποτε τρίτο την καταχώρηση όμοιου ή παρόμοιου ονόματος χώρου με το ήδη εκχωρηθέν με βάση την απόφαση εκχωρήσεως domain name και του Nόμου.

4.4. Η νόμιμη περιήγηση στο e-shop της εταιρίας μας αλλά και στις επιμέρους σελίδες του και η χρήση των υπηρεσιών/προϊόντων που προσφέρει, με σεβασμό και πλήρη τήρηση των όρων χρήσης και των προϋποθέσεων λειτουργίας του, καθώς επίσης και της ισχύουσας νομοθεσίας, επιτρέπεται εφόσον δεν προσβάλει την Πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας ούτε στα εξωτερικά στοιχεία του ιστοτόπου ούτε και στο περιεχόμενό του.

4.5. Ως προς τη φωτογραφική απεικόνιση των προϊόντων που βρίσκονται στο e-shop μας σας ενημερώνουμε ότι έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε ρεαλιστική και ακριβή φωτογραφική απεικόνιση των προϊόντων μας, τα οποία πωλούμε. Ωστόσο, λόγω τεχνολογικών περιορισμών, οι φωτογραφίες αυτές ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή και εικόνα των προϊόντων.

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5.1. Η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των καταναλωτών αποτελεί προτεραιότητά της εταιρίας μας. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων, διέπεται στο σύνολο της από τους όρους της παρούσας σύμβασης και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις του ελληνικού αλλά και του κοινοτικού δικαίου σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), τις οποίες απόλυτα σεβόμαστε και τηρούμε πλήρως. Οποιαδήποτε νομοθετική μεταβολή  στο μέλλον, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Η εν λόγω Πολιτική Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων χρήσης του e-shop μας και δεσμεύεστε από αυτή τόσο κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας όσο και κάθε φορά που εισέρχεσθε ως χρήστης ή ως πελάτης στην Ιστοσελίδα μας. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας.

Η Εταιρεία μας έχει ως πρωταρχικό στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών με σεβασμό στα δικαιώματα των καταναλωτών/χρηστών του ιστοτόπου μας γι’ αυτό και λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα εντός των πλαισίων του νόμου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας.

5.2. Προκειμένου να διαθέσουμε σε εσάς τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και προϊόντα και να διευκολύνουμε τις αγορές σας, συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία και σας γνωρίζουμε ότι δεν θα γνωστοποιούμε πληροφορίες πελατών σε τρίτα μέρη, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο για να σας παράσχουμε μια υπηρεσία, όπως π.χ. για τις ανάγκες παράδοσης ενός προϊόντος, για να πραγματοποιήσουμε τους αναγκαίους τραπεζικούς/πιστωτικούς ελέγχους και ελέγχους ασφαλείας και στο πλαίσιο διαδικασιών αναζήτησης και δημιουργίας προφίλ πελατών υπό τους όρους της παρούσας Πολιτικής, καθώς και κατόπιν συγκατάθεσής σας ή όπου υποχρεούμαστε εκ του νόμου προς τούτο όπως πχ. κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, δικαστικής απόφασης κ.λπ.

5.3. Οι καταναλωτές και οι χρήστες των υπηρεσιών του e-shop μας κατά την περιήγησή τους, είναι υπεύθυνοι για την επιλογή δημιουργίας λογαριασμού ή όχι καθώς και για διατήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων του λογαριασμού τους αλλά και τον περιορισμό πρόσβασης στον υπολογιστή τους για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο λογαριασμό τους. Με τη χρήση του ιστότοπου αυτού, ο πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο λογαριασμό του ή με τη χρήση του κωδικού πρόσβασής του. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διασφαλίσετε ότι ο κωδικός πρόσβασής σας παραμένει απόρρητος και ασφαλής. Ο πελάτης δεσμεύεται να αλλάζει κωδικούς εισόδου ανα τακτά χρονικά διαστήματα και σε κάθε περίπτωση να μην διατηρεί τον ίδιο κωδικό χρήσης για διάστημα άνω των 6 μηνών.

5.4. Το όνομα χρήστη που θα επιλέξει ο χρήστης δεν θα πρέπει να είναι παράνομο όπως για παράδειγμα χυδαίο, υποτιμητικό ή απρεπές με οποιονδήποτε τρόπο ή να παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων. Επιπλέον, το όνομα χρήστη δεν πρέπει να περιέχει ενδείξεις για διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή διαδικτύου, προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας με τον χρήστη ή προσωπικές πληροφορίες ή και να βλάπτει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων.

5.5. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από εμάς είναι όσα δίνετε κατά εγγραφή σας στις υπηρεσίες μας ως μέλη και περιορίζονται στο  ονοματεπώνυμο σας, ένα σταθερό, διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας), διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας και τύπο παραστατικού (απόδειξη, τιμολόγιο). Παράλληλα, ζητάμε κάποια στοιχεία όπως αριθμό κινητού τηλεφώνου (στην περίπτωση που χρειαζόμαστε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας ή στην περίπτωση που ο ταχυμεταφορέας χρειάζεται να επικοινωνήσει μαζί σας για την παράδοση των προϊόντων). Δεδομένα παραστατικού: Στην περίπτωση που εκδώσουμε τιμολόγιο χρειαζόμαστε το όνομα της εταιρείας, Α.Φ.Μ. και διεύθυνση της έδρας της. Από τα δεδομένα αυτά όσα είναι προαιρετικά δηλώνονται από εσάς κατόπιν αποκλειστικής επιλογής σας κατά την ελεύθερη βούλησή σας. Με τους παρόντες όρους έχουμε το δικαίωμα κατά το προσυμβατικό στάδιο να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα, χωρίς την οποία (επεξεργασία) δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, ενώ μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματα σας.

5.6. Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σας σε περίπτωση που εγγραφείτε στη λίστα προκειμένου να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία/newsletters από την εταιρεία μας (χωρίς ταυτόχρονα να εγγραφείτε και ως μέλος μας). Την συγκατάθεση αυτή μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε αποστέλλοντας μας ένα email ή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «κατάργηση εγγραφής» ή στο “unsubscribe from this email” που βρίσκεται συνήθως στο τέλος οποιασδήποτε επικοινωνία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

5.7. Τέλος, συλλέγουμε δεδομένα ηλεκτρονικών επικοινωνιών όπως λ.χ. διεύθυνση IP, cookies κ.α., τα οποία είναι τεχνικώς απαραίτητα για την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας ή/και για την διενέργεια αγορών, τα οποία διατηρούνται για όσο χρόνο προβλέπει ο νόμος για επιχειρήσεις πωλήσεων προϊόντων όπως η δική μας. (Νόμος 2742/1997, Νόμος 3471/2006, όπως ισχύουν και οι σχετικές με αυτούς διατάξεις).

5.8. Η εταιρία μας σε καμία περίπτωση δε συλλέγει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

5.9. Με την πλοήγησή σας στο e-shop μας ή την εγγραφή σας ως χρήστη στην ιστοσελίδα μας ή με την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, καθώς και μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που αναφέρονται που αναφέρονται παραπάνω για τους αποκλειστικούς σκοπούς που ήδη αναφέραμε.

5.10. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση. Σας προτρέπουμε, όπως ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής συμμετοχή σας στις υπηρεσίες μας συνεπάγεται την αποδοχή σας ως προς όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

5.11. Η Εταιρεία μας δεν αποθηκεύει δεδομένα και πληροφορίες πιστωτικών καρτών, τα οποία έχει και διαχειρίζεται με ασφάλεια και με δική του ευθύνη αποκλειστικά και μόνον ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δια μέσου της ιστοσελίδας του οποίου γίνεται η επεξεργασία και η εκτέλεση των πληρωμών. Το ίδιο ισχύει και για δεδομένα πληρωμών τα οποία χρησιμοποιούνται από online παρόχους πληρωμών όπως π.χ. το PayPal ή το Stripe.

5.12. Η Εταιρεία μας λαμβάνει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων των χρηστών από οποιαδήποτε τυχαία ή με πρόθεση καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, δημοσίευση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα τεχνικά μέσα και τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρίας μας είναι σχεδιασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να η εταιρία μας να κρατά τα λιγότερα δυνατά προσωπικά σας δεδομένα και μόνο για τους ενδεδειγμένους σκοπούς. Στην επιτρεπόμενη αποθήκευση και επεξεργασία ανήκουν ενδεικτικά η ενημέρωση του επισκέπτη-χρήστη, η ολοκλήρωση της παραγγελίας του, η παροχή των ζητηθεισών υπηρεσιών και κάθε αναγκαία ενέργεια στα πλαίσια της σύμβασης με την Εταιρεία μας.

5.13. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο, συλλέγοντας όχι περισσότερα δεδομένα από όσα κάθε φορά απαιτούνται με βάση τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται. Η Εταιρεία μας αρχειοθετεί τις συναλλαγές που γίνονται με τους καταναλωτές – χρήστες του παρόντος ιστοτόπου, με σκοπό την ομαλή διεκπεραίωση των παραγγελιών και την πληροφόρηση του χρήστη για τα παραγγελθέντα προϊόντα. Δυνατότητα πρόσβασης των καταναλωτών σε αυτές υπάρχει μέσα από τον λογαριασμό τους ή εφόσον ζητηθεί από αυτούς.

5.14. Μοναδικές, περιπτώσει σύμφωνα με το νόμο (αρ. 6 παρ. 1 Κανονισμού 679/2016 ΕΕ) στις οποίες ενδέχεται να προβoούμε σε επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών χωρίς τη συγκατάθεσή τους είναι οι κάτωθι:

α) όταν η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης (πχ πώληση) ή για όλες τις αναγκαίες ενέργειες που απαιτούνται να γίνουν από εμάς πριν από τη σύναψη σύμβασης (προσφορά προϊόντων-πληροφορίες, απασχόληση εργαζομένων κτλ)

β) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την συμμόρφωση μας με έννομη υποχρέωση

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, εκτός εάν υπερισχύει το συμφέρον ή τα δικαιώματα τα δικά σας που επιβάλλουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί.

5.15. Οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας ενημερώνονται για τη συλλογή, την έκταση, το σκοπό και τον όγκο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται κατά το στάδιο που αυτά συλλέγονται. Οι χρήστες έχουν δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα και δύνανται να τα ασκήσουν ανα πάσα στιγμή, και σύμφωνα με τον Νόμο, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης στα δεδομένα τους, το δικαίωμα εναντίωσης-αντίρρησης (αρθρ.12-15 του Κανονισμού 679/2016 ΕΕ) κ.α.. Ειδικά ο χρήστης και φορέας των δικαιωμάτων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον εμάς τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν καθώς και το δικαίωμα για διαγραφή των δεδομένων αυτών (αρθρ.16-17 του Κανονισμού 679/2016 ΕΕ). Οι χρήστες έχουν επίσης το δικαίωμα της φορητότητας των δεδομένων τους και της διαβίβασης αυτών σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από την Εταιρία μας (αρθρ.18-20 του Κανονισμού 679/2016 ΕΕ). Για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email: dimelis@otenet.gr

5.16. H Εταιρία μας τηρεί το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), που είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

6.«COOKIES»

Cookies είναι σαν μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποστέλλονται και αποθηκεύονται με τη βοήθεια του φυλλομετρητή (browser) στις διάφορες συσκευές σας (πχ. υπολογιστή, tablet, κινητό τηλέφωνο κ.α.) σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Κάποια Cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, ενώ άλλα χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την εμπειρία χρήστη και να διευκολύνουν την περιήγηση στην ιστοσελίδα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα cookies που χρησιμοποιούμε επισκεπτόμενοι την πολιτική cookies της επιχείρησης μας. Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική των cookies μας θα βρείτε εδώ.

7. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στον ηλεκτρονικό μας καταστήμα ενδέχεται να ενσωματώνονται διαφημίσεις σε διάφορες μορφές, όπως ενδεικτικά διαφημιστικά εικονίδια, σύνδεσμοι υπερκειμένου σε κείμενο (text links) και πλαίσια (frames). Ειδικότερα εμείς δεν προχωρούμε σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, σεβόμενοι τους ισχύοντες νόμους της χώρας, ενεργώντας πάντοτε με επαγγελματισμό, ακολουθώντας τους κώδικες ορθής χρήσης και συναλλαγών που δεσμεύουν την εμπορική δραστηριότητά μας με σκοπό την άψογη εξυπηρέτηση των καταναλωτών μας μέσα από τις υπηρεσίες μας. Παρέχουμε στον χρήστη όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, πλήρη και άρτια ενημέρωση για τα δικαιώματά του ως καταναλωτή και συνολική πληροφόρηση για τους γενικούς και ειδικούς όρους συναλλαγών, το δικαίωμα της υπαναχώρησης, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα συμβληθεί με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

8. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής για να πραγματοποιήσετε τις αγορές σας.

Αντικαταβολή κατά την παραλαβή των προϊόντων μόνο για αγορές εντός Ελλάδος πληρώνοντας το αντίτιμο της παραγγελίας σας στον υπάλληλο μαζί με μια επιπλέον επιβάρυνση 2 Ευρώ για τα έξοδα αντικαταβολής.

Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, είτε καταθέτοντας το αντίστοιχο ποσό επισκεπτόμενοι ένα οποιοδήποτε φυσικό τραπεζικό κατάστημα είτε μέσω e-banking. H κατάθεση πρέπει να γίνει το αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών από την παραγγελία. Εφόσον δεν ολοκληρωθεί η πληρωμή μέσα σε αυτό το διάστημα η παραγγελία ακυρώνεται αυτομάτως. Απαραίτητη προυπόθεση για την κατάθεση είναι να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός της παραγγελίας στην αιτιολογία/σχόλια της κατάθεσης. Τα έξοδα συναλλαγής επιβαρύνουν αποκλειστικά τον εντολέα.

EUROBANK: 00260299080200899229
GR25 0260 2990 0000 8020 0899 229
SWIFT: EFGBGRAA

ΕΘΝΙΚΗ: 820/440184-04
GR34 0110 8200 0000 8204 4018 404
SWIFT: ETHNGRAA

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6388040033785
GR32 0171 3880 0063 8804 0033 785
SWIFT: PIRBGRAA

ALPHA BANK: 642 00 2002 008394
GR26 0140 6420 6420 0200 2008 394
SWIFT: CRBAGRAA

*Μετά την κατάθεση των χρημάτων παρακαλούμε για την αποστολή του καταθετηρίου μέσω e-mail στο dimelis@otenet.gr

Μέσω πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας μέσα από τις ασφαλείς υπηρεσίες του Paypal και του Stripe

9. ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Μετα την καταχώρηση της παραγγελίας σας σας αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει τη λήψη από εμάς της παραγγελίας σας. Το συντομότερο δυνατόν, συσκευάζουμε και παραδίδουμε τα προϊόντα που παραγγείλατε στον ταχυμεταφορέα ώστε να τα παραδώσει στη διεύθυνση που δηλώσατε.

Όλες οι παραγγελίες αποστέλλονται εντός Ελλάδος με την εταιρεία ταχυμεταφορών DHL και οι παραδόσεις πραγματοποιούνται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00 – 17:00.

H παραλαβή της παραγγελίας σας πραγματοποιείται εντός 2-5 εργάσιμων ημερών για αποστολές εντός Ελλάδος. Για αποστολές στο εξωτερικό εντός 3-10 εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα με τη διαθεσιμότητα ενός προϊόντος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο για τον οποίο η παραγγελία σας δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail. Οι παραλαβές από το φυσικό κατάστημα πραγματοποιούνται από Δευτέρα – Παρασκευή από τις 10:00 – 16:00.

Τα προϊόντα που αγοράζετε θα παραδίδονται στην διεύθυνση την οποία ο δηλώσατε ως διεύθυνση παραλαβής/αποστολής. Τα προϊόντα θα συνοδεύονται επίσης από επίσημο αντίγραφο του παραστατικού πώλησης και του δελτίου αποστολής. Οι παραδόσεις θα γίνονται επί αποδείξει, με υπογραφή του παραλήπτη επί των σχετικών εγγράφων.

Σε έκτακτες περιπώσεις η παράδοση ενδέχεται να καθυστερήσει:

α) Κατά τη διάρκεια περιόδων αυξημένης εμπορικής κίνησης

β) Εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών ή παράδοσης σε δύσβατες περιοχές

γ) Σε περίπτωση ανωτέρας βίας

Για την υπηρεσία αντικαταβολής υπάρχει επιπλέον χρέωση 2,00 €.

Σε αυτήν την περίπτωση θα ειδοποιηθείτε για το συνολικό κόστος αποστολής μέσω email.

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ/ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

10.1. Όσοι χρήστες προβαίνουν σε αγοραπωλησίες από το e-shop μας ως καταναλωτές δύνανται να προβαίνουν σε υπαναχώρηση από την αγοραπωλησία εντός 14 ημερών από τη παράδοση της παραγγελίας σε αυτούς, με την αποστολή (εντός της ανωτέρω προθεσμίας) της φόρμας/εντύπου υπαναχώρησης που θα βρείτε στο τέλος του κειμένου αυτού μέσω email στο dimelis@otenet.gr, υπό την προϋπόθεση ότι στην περίπτωση αυτή προϊόν και δήλωση θα παραληφθούν από την Εταιρεία εντός 14 ημερών από την παράδοση των προϊόντων στον πελάτη μαζί με το αντίστοιχο παραστατικό αγοράς της συναλλαγής από την οποία επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε (όπως Απόδειξη Λιανικής, Τιμολόγιο Πώλησης κ.τ.λ).

10.2. Από το δικαίωμα υπαναχώρησης εξαιρούνται προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή που λήγουν σύντομα, ή που είναι ευπαθή και άρα ευαίσθητα και άρα μπορούν να καταστραφούν ή διατρέχουν κίνδυνο να καταστραφούν από την επιστροφή τους χωρίς τη χρήση ειδικού περιτυλίγματος/συσκευασίας που χρησιμοποιεί η εταιρία κατά την αποστολή τους στον πελάτη.  

10.3. Νοείται ότι σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, όπως και σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής διατηρεί στο ακέραιο το γενικό δικαίωμά του δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πωλήσεως και επιστροφής του προϊόντος λόγω νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων που διαπιστώνει μετά την παραλαβή του και τη χρήση του, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, το άρθρο 5 του νόμου περί προστασίας του καταναλωτή και τις λοιπές διατάξεις.

10.4. Για την υπαναχώρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης το οποίο θα αποσταλεί συμπληρωμένο ηλεκτρονικά στο email: dimelis@otenet.gr είτε οποιαδήποτε άλλη ξεκάθαρη δήλωση προς την εταιρία μας.

10.5. Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

10.6. Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμά σας για υπαναχώρηση από την αγορά προϊόντος που δεν εξαιρείται, τότε για την υπαναχώρηση προϊόντων που αγοράστηκαν από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας ισχύουν τα εξής:

  • Ειδικώς στην περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (δηλαδή όχι νομικό πρόσωπο, ακόμα και μη κερδοσκοπικό) που αγοράζει προϊόντα εξ αποστάσεωςαπό το ηλεκτρονικό κατάστημα αποκλειστικά για ιδιωτική του χρήση κι όχι στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας (στο εξής “ο καταναλωτής”) δικαιούται να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την εξ αποστάσεως αγορά ενός προϊόντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της φυσικής κατοχής του προϊόντος στον ίδιο ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, χωρίς φθορές, υπο την πλήρη ευθύνη και δαπάνες του πελάτη.
  • Κατά την επιστροφή μαζί με τα προϊόντα, αποστέλλεται και η απόδειξη/τιμολόγιο αγοράς/πώλησης ακόμα και αν είχε αποσταλεί σε εμάς μέσω email κατά τη δήλωση υπαναχώρησης.
  • Η υπαναχώρηση του καταναλωτή είναι αναιτιολόγητη, χωρίς ο καταναλωτής να είναι υποχρεωμένος να επικαλεσθεί λόγους που να δικαιολογούν την υπαναχώρηση, καθώς και χωρίς οικονομική επιβάρυνση του καταναλωτή, με εξαίρεση την επιβάρυνσή του για τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος και τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος στις ειδικά αναφερόμενες κατωτέρω περιπτώσεις.
  • Για να γίνει δεκτή η επιστροφή θα πρέπει το προϊόν που αποστέλλει ο πελάτης προς παραλαβή από την εταιρεία μας να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, ή αφαιρεθεί η αρχική του συσκευασία, να μην έχει υποστεί φθορές που αλλοιώνουν την χρήση του, να μην έχει λήξει ή να πλησιάζει τη λήξη του, να έχουν διατηρηθεί οι σωστές συνθήκες συντήρησης και γενικά τα προϊόντα να μην έχουν υποστεί οποιαδήποτε μείωση της αξίας τους.
  • Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις.
  • Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να διατηρεί την απόδειξη αγοράς και να την προσκομίζει κατά την αλλαγή. Εάν το προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα.
  • ΠΡΙΝ πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αποστολή προϊόντων ασκώντας το δικαίωμα υπαναχώρηση σας, σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε με την εταιρία μας τηλεφωνικά, στο +30 22410 62119 ώστε να λάβετε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες.

Κατόπιν της παραλαβής  της δήλωσης του καταναλωτή για άσκηση του δικαιώματός του αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, το e-shop μας θα αποστείλει στον καταναλωτή έγγραφη επιβεβαίωση της παραλαβής του ασκηθέντος δικαιώματος υπαναχώρησης.

10.7. Συνέπειες της υπαναχώρησης
Με την εμπρόθεσμη υπαναχώρηση σας, και εφόσον αυτή πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα σας επιστρέψουμε όλο το ποσό που έχουμε λάβει από εσάς το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα λάβουμε γνώση της απόφασής σας να υπαναχωρήσετε από την  συναλλαγή, πλην των εξόδων επιστροφής των προϊόντων τα οποία ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ δηλαδή εσάς.

10.8. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς επιλέξατε για την αρχική συναλλαγή. Σε περίπτωση που σας επιστραφούν χρήματα δια μέσου τρίτου παρόχου πληρωμών (λόγου χάρη το PayPal, Stripe, πιστωτική κάρτα κ.λπ.) ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τυχόν προμήθεια που θα σας χρεώσει ο συγκεκριμένος τρίτος πάροχος βάσει των όρων χρήσης και λειτουργίας του, για τα οποία δεν ευθύνεται η εταιρεία μας.

10.9. Εφόσον εσείς επιθυμείτε η επιστροφή χρημάτων να γίνει με διαφορετικό τρόπο (από αυτό που χρησιμοποιήθηκε στην αρχική συναλλαγή), θα επιβαρυνθείτε με τυχόν έξοδα συναλλαγών από το e-shop μας, του διαφορετικού αυτού μέσου, τα οποία (έξοδα) θα αφαιρούνται από το προς ποσό της επιστροφής του προϊόντος που ζητήσατε.

10.10 Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή του αντίτιμου του προϊόντος που μας επιστρέφετε μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα προϊόντα και εξετάσουμε την κατάσταση ή την καταλληλότητα τους.

10.11. Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι αν δεν πληρούνται οι ανωτέρω όροι ή εάν δεν υπάρχει κάποιο από τα προαναφερθέντα συνοδευτικά του προϊόντος έγγραφα, το αίτημά σας για υπαναχώρηση δεν θα ικανοποιείται, και το προϊόν ή τα προϊόντα θα σας επιστρέφονται με χρέωση παραλήπτη.

10.12. Το www.ladomilos.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς, νομίμως και οποτεδήποτε την πολιτική επιστροφών του, αναρτώντας τους νέους όρους και τις προϋποθέσεις στην ιστοσελίδα του. Σε περίπτωση διαρκών επιστροφών από τον καταναλωτή, το www.ladomilos.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή προϊόντος, λόγω καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης ή αντικατάστασης των προϊόντων της εταιρίας μας, ακόμα κι αν η υπαναχώρηση ασκήθηκε σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

10.13. Εάν δεν τηρηθεί η ως άνω νόμιμη διαδικασία υπαναχώρησης για να γίνει δεκτή η επιστροφή προϊόντος, θα επιστρέφεται στον καταναλωτή, ο οποίος θα επιβαρύνεται με τα έξοδα συσκευασίας και επαναποστολής.

11. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

11.1. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα προσφέρει προϊόντα κυρίως εντός Ελλάδος. Ενδέχεται να αποστείλει προϊόντα κατόπιν παραγγελίας σε χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο καταναλωτής οφείλει να ενημερώνεται για τις τελωνιακές χρεώσεις που ενδεχομένως προκύψουν όταν παραγγέλνει τα προϊόντας μας και ζητάει την αποστολή σε Τρίτη χώρα (εκτός ΕΟΧ). Για τις αναγκαίες προδιαγραφές του προϊόντος, ο καταναλωτής οφείλει να ενημερώνεται από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας παράδοσης των προϊόντων. Ειδικότερα, τα προϊόντα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες τελωνειακές προϋποθέσεις, προκειμένου να εισαχθούν στη χώρα προορισμού, όπως βάρος, διαστάσεις, συνοδευτικά έγγραφα κλπ. Ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να επιβεβαιώσει ότι τα παραγγελθέντα προϊόντα ικανοποιούν τις προδιαγραφές αυτές.

11.2. Αν ο καταναλωτής διαπιστώσει ότι τα προϊόντα που επιθυμεί να παραγγείλει  δεν έχουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις προς εισαγωγή στη χώρα προορισμού, οφείλει να μην πραγματοποιήσει την παραγγελία, σε αντίθετη περίπτωση θα επιβαρυνθεί ο ίδιος με κάθε σχετική δαπάνη που θα προκύψει (κόστος παραλαβής, επιστροφής, φύλαξης προϊόντος κλπ).

12. ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο όπως διαμορφώθηκε βάσει της Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης στην Εφημερίδα Της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (22/03/2017, Αρ.Φύλλου 969), δημοσιεύεται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.ladomilos.gr και μπορείτε να τον διαβάσετε εξ’ ολοκλήρου κάνοντας κλίκ εδώ

13. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

13.1. Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στο www.ladomylos.gr είναι εμπιστευτικές και το www.ladomylos.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

13.2. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του www.ladomilos.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Όλες οι τιμές στο www.ladomilos.gr περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

14. ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Το e-shop μας είναι πλήρως εναρμονισμένο με την διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών για συμβάσεις εξ αποστάσεως, όπως προκύπτει από την ΚΥΑ 70330/2015, η οποία περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις σχετικά με προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) και την λήψη συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών.

Η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών  επικοινωνεί απευθείας με τους αρμόδιους φορείς που συμμετέχουν στην εναλλακτική επίλυση διαφορών, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Οι αρμόδιοι φορείς του ελληνικού κράτους είναι Α) η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” και Β) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Αναλυτικές οδηγίες για την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών αναφέρονται στον εξής σύνδεσμο: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Συνιστούμε στους χρήστες/καταναλωτές πριν απευθυνθούν στην ανωτέρω υπηρεσία να επικοινωνήσουν με εμάς στο τηλ. +30 22410 62119 ή στο email: dimelis@otenet.gr για να τους καθοδηγήσουμε σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.

15. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

15.1. Οι παρόντες όροι αφορούν προσωπικά τον χρήστη της ιστοσελίδας αυτής. Δεν θα δικαιούστε να εκχωρήσετε τους παρόντες όρους, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

15.2. Οι παρόντες όροι αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εμάς και εσάς και αντικαθιστούν όλους και οποιουσδήποτε προηγούμενους όρους, προϋποθέσεις, συμφωνίες και ρυθμίσεις όσον αφορά τη χρήση, από μέρους σας, των Υπηρεσιών της Εταιρίας μας.

15.3. Η Εταιρεία μας έχει το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή ειδοποίηση να τροποποιεί μονομερώς και να αλλάζει  τους παρόντες όρους, τις Υπηρεσίες ή τα προϊόντα αλλά και οποιαδήποτε σελίδα του παρόντος e-shop.

15.4. Θα ενεργούμε άμεσα σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιος Χρήστης παραβιάζει τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση που γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι γίνονται παράνομες δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής, ή γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι έχουν παραβιαστεί έργα που ανήκουν σε εσάς, ή τα δικαιώματα σας, παρακαλούμε γράψτε μας στη διεύθυνση dimelis@otenet.gr, και σημειώστε την επιστολή σας ως υπόψη του «Νομικού Συμβούλου» μας.

15.4. Οποιαδήποτε παράληψη, από την Εταιρία μας, να επιβάλει οποιουσδήποτε από τους παρόντες όρους, δεν θα συνιστά παραίτηση από αυτούς ή από το δικαίωμα να επιβάλει η Εταιρία μας οποιουσδήποτε από τους παρόντες όρους σε μεταγενέστερο στάδιο. Οποιαδήποτε άτομα δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη στους παρόντες όρους δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα να επιβάλουν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων.

15.5. Ανεξάρτητα από τη χώρα από την οποία αποκτάτε πρόσβαση σε ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες της εταιρίας μας, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, οι παρόντες όροι και η χρήση, από μέρους σας, των Υπηρεσιών της ιστοσελίδα μας θα πρέπει να ρυθμίζονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και θα θεωρείται ότι έχετε υποβληθεί στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ρόδου, Ελλάδα, για την επίλυση τυχόν διαφορών που μπορεί να προκύψουν δυνάμει του παρόντος.

16. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη www.ladomylos.gr ή έχετε οποιεσδήποτε εισηγήσεις σχετικά με το πώς μπορούν να βελτιωθούν οι υπηρεσίες της Εταιρίας μας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο email: dimelis@otenet.gr. Εναλλακτικά, μπορείτε να μας γράψετε στη διεύθυνση: ΔΙΜΕΛΛΗΣ FOOD ΑΒΕΕ /8oΧΛΜ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΤΣΑΪΡΙ 85100-ΡΟΔΟΣ, με ΑΦΜ 999675507 ΔΟY ΡΟΔΟΥ, email: dimelis@otenet.gr, τηλεφωνα επικοινωνίας:  +30 22410 62119  και κινητο τηλέφωνο: +30 6972214023, σημειώνοντας την επιστολή υπόψη του «Νομικού Συμβούλου» μας.

⇓Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης